Jakie szkolenia miękkie wybrać?

Jakie szkolenia miękkie wybrać?

Jedną z najbardziej popularnych formy rozwoju osobistego, jest uczestniczenie w szkoleniach zawodowych. Szkolenia dzielone są na te specjalistyczne tzw. Twarde oraz miękkie. Umiejętności miękkie różnią się on od specjalistycznych tym, że dotyczą zarówno aspektów związanych z pracą, jak i radzenia sobie w wielu życiowych sytuacjach. W zakres szkolenia miękkiego wchodzić może umiejętność pracy w zespole, radzenia sobie z dużą ilością zadań jednocześnie, asertywność, prawidłowej pracy z klientami oraz sztuki negocjacji. Nastawione są one zwykle na podniesienie referencji klienta z dziedzin psychologii i umiejętnego jej wykorzystania, przez to lepiej mogą oni wykonywać swoje obowiązki służbowe, a to przekłada się bezpośrednio na wydajność pracowników oraz podniesienie ich konkurencyjności.

Keep reading →

Zarządzanie projektami – co wybrać szkolenia czy studia podyplomowe

Zarządzanie projektami – co wybrać szkolenia czy studia podyplomowe

Wszystkie osoby, które podchodzą poważnie do swojego rozwoju zastanawiają się nad wyborem najefektywniejszej ścieżki kształcenia. Ci, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami mają do dyspozycji szkolenia (warsztaty) bądź studia podyplomowe również renomowanych uczelni. Na co się zdecydować?

Keep reading →

Jak sobie radzić z trudnym klientem – jakie wybrać szkolenia?

Jak sobie radzić z trudnym klientem – jakie wybrać szkolenia?

W jaki sposób poradzić sobie z trudnym klientem ?

Praca z klientem należy na pewno do jednej z najtrudniejszych. Nie każdy się do niej nadaje, gdyż wymaga wiele cierpliwości i opanowania. Często stykamy się z ludźmi zupełnie odmiennymi od nas i mającymi inny sposób myślenia. W tej kwestii ważny jest przede wszystkim spokój i chęć zrozumienia. Nie obawiaj się. Jesteś profesjonalistą w swojej dziedzinie, więc nie możesz dać ponieść się emocjom. Warto postawić się w roli drugiej strony i  poznać źródło problemu – dzięki temu stworzysz z klientem więź, która pozwoli Wam rozwiązać zaistniałą sytuację.

Keep reading →

Szkolenia menadżerskie zostań super szefem

Szkolenia menadżerskie zostań super szefem

Już dawno mamy za sobą czasy, kiedy zarządzanie ludźmi miało jeden właściwy styl i był to styl autorytarny. Szef wydawał polecenia, wymagał bezwzględnego posłuszeństwa, kontrolował i rozliczał. Nikt nie śmiał mu się sprzeciwić a jego opinia była jedyną słuszną. Obecnie kładzie się silny nacisk na kompetencje, które należy posiadać oraz rozwijać, by skutecznie kierować firmą. Dzisiaj wiemy, że na rozwój firmy pracują ludzie w niej zatrudnieni i sposób w jaki są zarządzani przekłada się na jej sukcesy.

Keep reading →

Planowanie – Po drugie: Wyznacz priorytety

Planowanie – Po drugie: Wyznacz priorytety

Wyznaczenie celu mobilizuje, motywuje i wzmacnia wytrwałość, ale to dopiero pierwszy krok.
Abyśmy mogli być skuteczni i efektywni, powinniśmy planować nasze działania, podporządkowywać je priorytetom i – co szczególnie ważne – postępować konsekwentnie z planem. Tylko w ten sposób będziemy mieć szansę na realizację naszych celów.

Keep reading →

Planowanie – Po pierwsze: Zdefiniuj cele

Planowanie – Po pierwsze: Zdefiniuj cele

Każdy z nas ma do dyspozycji każdego dnia tyle samo czasu – 24 godziny. Warto je efektywnie wykorzystać. Gdy zdecydujemy się na uporządkowanie naszego dnia, powinniśmy ustalić hierarchię celów.
Tylko ok. 3% ludzi wyznacza sobie cele jasne i wyraźne. To właśnie oni odnoszą największe sukcesy. Cechy dobrze sformułowanego celu określa zasada S-M-A-R-T-E-R. Jest ona skrótem od pierwszych liter wymienianych cech w języku angielskim. Jednocześnie słowo smarter oznacza w angielskim mądrzej, sprytniej.

Keep reading →

Złodzieje czasu – jak sobie z nimi radzić

Złodzieje czasu – jak sobie z nimi radzić

W codziennej pracy pojawiają się często sytuacje i zadania, które „kradną” nasz czas przeznaczony na wykonanie innych obowiązków. To tak zwani „złodzieje czasu”. Spróbujmy wskazać tych, którzy przeszkadzają nam najbardziej. Każda praca jest inna, dlatego ludzie często uskarżają się na innych złodziei. W sumie można powiedzieć, że najczęściej wymienianymi przeszkodami w pracy są:

Keep reading →

Jak idealnie zarządzać zespołem – szkolenia

Jak idealnie zarządzać zespołem – szkolenia

Szkolenia to obecnie bardzo popularna forma rozwoju zawodowego. Ich rozbudowana oferta nie jest jednak przeznaczona wyłącznie dla szeregowych pracowników. Menadżerowie i przełożeni także powinni mieć na uwadze, że korzystanie z nich pozwoli im lepiej wykonywać swoje obowiązki. Zadaniem dobrego szefa jest sprawne zarządzanie zespołem podległych mu pracowników. I właśnie w tym zakresie osoba na kierowniczym stanowisku powinna się szkolić. Dając tym samym dobry przykład swoim podwładnym i motywując ich do rozwoju zawodowego.

Keep reading →