Prawo pracy- przepisy, które warto znać

Znajomość podstawowych pojęć i zasad z dziedziny prawa jest bardzo przydatna – prawo towarzyszy nam wbrew pozorom w różnych dziedzinach naszego życia, na przykład w pracy. Warto więc się orientować w podstawowych jego kwestiach, co pozwoli nam uniknąć wielu nieprzyjemności, a także wiedzieć kiedy zainterweniować, gdy nasze prawa są łamane.

Prawo pracy – spis praw i obowiązków

W Polsce prawo pracy jest najważniejszym spisem regulacji w odniesieniu do stosunku pracy konkretnego pracodawcy oraz pracownika. Zawarte są w nim wytyczne co do praw, obowiązków i odgórnych nakazów, które obowiązują każdą ze stron.

  • Jednym z przepisów, które z pewnością warto znać jest prawo dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca powinien zapewnić swojemu pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, które mają na celu zabezpieczenie pracownika od działania różnych czynników szkodliwych oraz niebezpiecznych dla jego zdrowia.
  • Warto także wiedzieć, kiedy można rozwiązać umowę o pracę. W polskim prawie pracy umowę o pracy można rozwiązać na kilka sposobów. Między może to odbyć się na mocy porozumienia stron, przez rozwiązanie umowy o pracę z wypowiedzeniem bądź bez zachowania określonego okresu wypowiedzenia, a także z dniem upływu czasu w którym była ona zawarta. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmuje tydzień bądź miesiąc (ewentualnie wielokrotność tych okresów) – taki okres wypowiedzenia umowy o pracę kończy się odpowiednio w sobotę bądź w ostatnim dniu miesiąca, w zależności od chwili rozpoczęcia okresu wypowiedzenia. Zwrócić uwagę także należy na to, że w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy powinno być wskazana przyczyna takiego stanu rzeczy – uzasadniająca wypowiedzenie bądź rozwiązanie umowy przed czasem.
  • Ważnym elementem kodeksu prawa jest zapewnienie pracownikowi prawa do godności i szacunku ze strony pracodawcy. Oznacza to, że pracodawca jest zobowiązany szanować godność oraz dobra osobiste zatrudnianych przez siebie ludzi. Nie powinien on także dopuszczać się dyskryminacji, zarówno jawnej, jak i pośredniej ze względu na płeć, wiek pracownika, niepełnosprawność, a także względy religijne oraz polityczne. Zasada ta bezwzględnie obowiązuje w przypadku każdej pracy – nie ma tutaj znaczenia czy pracownik jest zatrudniony na czas określony czy nieokreślony, a także jaki jest wymiar jego pracy.
  • W Kodeksie Prawa ważne są także regulacje dotyczące praw pracownika – kobiety w momencie urodzenia dziecka. Nawet pracując na umowę zlecenie kobieta ma prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni (przy urodzeniu jednego dziecka, w przypadku ciąży mnogiej czas ten ulega wydłużeniu), a także dodatkowego urlopu macierzyńskiego trwającego 4 tygodnie. Dodatkowo bezpośrednio po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego kobieta może skorzystać z opcji urlopu rodzicielskiego. Okres tego urlopu według prawa wynosi 26 tygodni.
  • Ważnym zapisem dotyczącym również urlopu macierzyńskiego jest zapis, że z 20 tygodni gwarantowanego urlopu 14 tygodni musi zostać wykorzystane przez matkę. Po upływie tego okresu pracownica może wrócić do swojej pracy, z zaznaczeniem tego, że pozostały okres trwania urlopu macierzyńskiego zostanie wykorzystane przez ojca dziecka.

Warto pamiętać, że nieznajomość prawa ma czasami bardzo poważne skutki. Dobrze jest się więc orientować w podstawowych kwestiach prawnych, co pozwoli nam uniknąć wielu nieprzyjemności, a także wiedzieć kiedy zainterweniować, gdy nasze prawa są łamane. Więcej o naszych prawach możesz dowiedzieć się na szkoleniu z prawa pracy organizowanym przez firmę Maciołek&Wspólnicy w Krakowie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *