Szkolenia menadżerskie – Zarządzanie zespołem i motywowanie pracowników

W firmie szkoleniowej Maciołek&Wspólnicy szkolenia dla menadżerów pod kątem rozwijania umiejętności zarządzania zespołem i motywowania pracowników są zawsze prowadzone w formie warsztatów. Tylko odtworzenie rzeczywistych sytuacji i sprawdzenie się w roli menadżera w trudnych i skomplikowanych często relacjach pomiędzy menadżerem a grupą pracowników od niego zależną, może przynieść najlepszy efekt. 

Rola menadżera w procesie wyznaczania celów

Część warsztatów poświęcona jest zawsze roli menadżera w procesie wyznaczania celów dla grupy pracowników, delegowania zadań poszczególnym osobom, motywowaniu ich do wykonania tych zadań oraz kontroli ich wykonania. Ta część szkolenia przygotowuje menadżera do udziału w kolejnych etapach procesu zarządzania, określa alternatywę dla przypadków, gdy w grupie brakuje porozumienia pomiędzy stroną zarządzającą a wykonującą polecenia oraz określa i definiuje interesy każdej ze stron.

Szkolenie warsztatowe buduje umiejętności i definiuje cechy skutecznego menadżera. Określa drogi dojścia menadżera do osiągnięcia odpowiedniej pozycji w grupie , zdobycia szacunku i autorytetu ze strony wszystkich pracowników. Każdy kandydat, uczestnik szkolenia musi dokonać samooceny swojej osoby jako przełożonego i zwierzchnika. Określić swoje mocne i słabe strony, by wytyczyć personalne cele kształcenia. Przyszły menadżer podczas szkolenia poznaje tajniki zarządzania nie tylko skutecznego, ale też takiego, które pozwoli mu nawiązać trwałe porozumienie z pracownikami i zbudować zgrany zespół oparty na najlepszych cechach każdego z nich. Jedną z największych tajemnic zarządzania zasobami ludzkimi jest umiejętność skutecznego motywowania pracowników, wyzwalania w nich energii, zaangażowania i budowanie lojalności względem grupy. Menadżer powinien w taki sposób kierować swoim zespołem , aby wyzwalać w pracownikach potrzebę własnej inicjatywy a jednocześnie budować poczucie odpowiedzialności za każdy wspólny projekt oraz za każdego z członków grupy.

Komunikacja w grupie

Podczas szkolenia przyszły menadżer poznaje indywidualne wzorce komunikowania się pomiędzy innymi menadżerami oraz pracownikami. Skuteczna komunikacja, zrozumienie przekazywanego komunikatu prowadzi do efektywnej realizacji. 

Kliknij TUTAJ i dowiedz się więcej

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *